__   __  
Sellent.Cat_logo       Sellent.Cat_logo
 
Biodiversitat: A r b r e s   d e   S e l l e n t
 
     
Pàgina Enrere  
  Retorn a la Plana principal de Biodiversitat     Retorn a la Plana Principal de Sellent.Cat  
  Avançar Pàgina

Els arbres són per la biodiversitat una grup imprescindible per la existència de la resta de vida. Són la casa de molts ocells, les seves arrels donen forma al paissatge, les seves restes alimenten tant animals microscòpics com animals majors, sense ells el paissatge fora molt diferent i, pels sellentins han estat des de fa molta història una font d'eines, bigues, llates, portes i finestres per la construcció, mànecs, camatimons, bastons entre altres, però més esencials han estat els seus fruits. La fruita dels arbres, pomes, peres, pressecs, cerbes, prinyons, prunes, pinyons,... han estat un aliment imprescendible. Malgrat la duressa de la vida al Pirineu, s'han consevat els arbres més ben adapats al país ja que aquests asseguren la seva continuitat Com les herbes, també tenen propietats medicinals, tanins per curtir les pells i reina per a fer pega. D'entre tot la llenya per escalfar-se a l'hiverns ha estat la recol·lecció anual periódica i el reciclament més usat de les seves despulles.

"Nom" nom a Sellent; "nom.." nom en català oficial o barceloní; "[..]" nom en llatí; "{..}" pronunciació.

Alzinera Alzinera

[quercus ilex...]

 

Cirer o Cireré

Cirer o Cirerer

[Prunus avium]

Flor de cireré Fulla de cirer

Cervera Cervera El seu fruit, les serves són comestibles i es conserven assecades. La servera es fa molt alta i de tronc recte.  

Clops Clop, Pollanc    

Codonyer

Codonyer i el seu fruit el Codony

[Cydonia cydonia]

  Codony

Dauró;

Dauró / oró / auró / duró ¿?

[Acer campestre
Acer
platanoides]

Fulla i fruit del Dauró
fruit del dauró
Dauró fruit

 

Figuera

[Ficus carica]

  Figues i fulla de Figuera

Granada a l'hivern

Granada

[]

A l'hivern, sense fulles. fruit, Granada

Lilé en flor

Lilà florit, Liler

[Syringa vulgaris]

   

Lilé en flor

Lladoner, Lledoner

[Celtis australis]

El lladoner és l'arbre del què s'en fan les forques, els bastons de ganxo i altres fustes que necessiten conforma'ls-hi una forma.

Lladons: friut del Lladoner

LLidons a la rama

Llorer

Llorer

[Laurus nobilis]

La fulla del Llorer es emprada en la cuina. L'arbre no és natural de Sellent ja que és molt sensible a les gelades.Una de les qualitats del Llorer per posar-se al arrós i les llegums és que redueix les ventositats. Lilé en flor

Nyesprer

Nyesprer

[]

. Flor i fulla del Nyesprer

Oliver

Oliver {auliver}

[ ]

Olives

Fulla de l'oliver

Om

Omisser, om

[Ulmus caprinifolia ? ]

La pesta holandesa o grafiosis (un fong que va arribar a Europa amb la importació de fustes forànees) ha fet que gairebé se n'hagi perdut la mena.

L'única manera d'aturar temporalment la plaga és tallar les rames infectades i cremar-ne les de seguit. Els insecticides i fungecides nomès són efectives en arbres molt joves.

flor d'omisser
flor / llavor de l'omisser

Perer

Perer (del cor pudrit)

[]

 

grill de perer xic

Pomer jove

Pomer

[Malus sylvestris]

Poma   Fulla de pomer Flor i fulla de pomer

Preseguer

[Prunus persica]

PressecPresecs i fulla de preseguer Presecs verds i fulla

prinyoné

Prinyoner i els seu fruit prinyons

[Prunus domestica]

  prinyons

Roure

Roure

[Quercus petraea
Quercus cerris
]

   

Suqué en flor

Suquer o saüc, en flor

[Sambucus nigra]

Flor medicinal per la tos persistent Flor de Suquer

 

 

flor del Pi Negre flor del pi negre

Pàgina Enrere Retorn a la Plana principal de Biodiversitat
Al Cap de Munt
Retorn a la Plana Principal de Sellent.Cat Avançar Pàgina